TRAŽI DALJE:
STRUKE:

causa

causa [kạu'za] (lat.: razlog, uzrok, motiv, osnova, pravni naslov), u pravu višeznačnica, najvažnije značenje ima causa kao pojam kojim se određuje osnova ili prav. razlog zbog kojega se jedna strana obvezala drugoj. Kod ugovora i drugih prav. poslova koji su tipizirani (imenovani ugovori), proizlazi već iz njihove prav. naravi. Causa može biti i odlučujuća pobuda (motiv) jedne strane za sklapanje posla, ako je i druga strana prihvatila da bez ostvarenja toga nema razloga za ostvarenje posla.

Citiranje:
causa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11042>.