Carroll, Paul Vincent

Carroll [kæ'rəl], Paul Vincent, irski dramatičar, kritičar i scenarist (Blackrock, 10. VII. 1900London, 20. X. 1968). Od 1920. živio u Škotskoj, gdje su i nastale njegove angažirane drame, napose o sukobu crkvene vlasti i svjetovnoga pojedinca: Bijeli konj (The White Steed, 1939), Mudri ne prozboriše (The Wise Have Not Spoken, 1944), Vrag je došao iz Dublina (The Devil Came from Dublin, 1951).

Citiranje:
Carroll, Paul Vincent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10893>.