Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (akronim ANUBiH), najviša znanstvena, kulturna i umjetnička ustanova u BiH, koja razvija, organizira i promiče znanost, kulturu i umjetnost na prostoru BiH. Osnovana je 1966. na temeljima već postojećega Naučnog društva BiH (osnovanog 1951). U početku je ANUBiH imala samo 3 razreda: povijesno-filološki, medicinski i privredno-tehnički. Još u doba djelovanja Naučnoga društva osnovan je Balkanološki institut (1954), koji je 1962. preustrojen u Centar za balkanološka ispitivanja i Odbor za onomastiku u sklopu povijesno-filološkog razreda. Prvi je predsjednik Akademije bio Vaso Butozan (1966–68), potom Branislav Đurđev (1968–71), Edhem Čamo (1971–77), Alojz Benac (1977–81), Svetozar Zimonjić (1981–90), Seid Huković (1990–99), Božidar Matić (1999–2014) i Miloš Trifković (od 2014). Akademija je danas podijeljena u šest razreda: za društvene znanosti, za humanističke znanosti, za medicinske znanosti, za prirodne i matematičke znanosti, za tehničke znanosti i za umjetnost. Glavne su publikacije: Radovi, Dijalog, Sarajevo Journal of Mathematics, Acta Medica Academica, Herbologia, Godišnjak, Posebna izdanja, Građa, Ljetopis, Vanserijska izdanja i Djela.

Citiranje:
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1063>.