Bunjevac, Josip

Bunjevac, Josip, hrvatski političar (Karlovac, 3. II. 1797Jaškovec kraj Karlovca, 18. XII. 1868). Studij prava završio u Požunu (Bratislava). Od 1822. radio kao sudac Kotarskoga suda u Karlovcu. God. 1848. izabran je za zastupnika u Hrvatski sabor, a kao podžupan Zagrebačke županije sudjelovao je u smirivanju seljačkih nemira u Gorskom kotaru. Ban J. Jelačić poslao ga je da preuzme vlast u Rijeci i, pošto je Bunjevac 31. VIII. grad pripojio Hrvatskoj, imenovao ga je banskim povjerenikom za grad i kotar Rijeku. Osim riječkim područjem, upravljao neko vrijeme (X. 1848 – 6. VIII. 1850) i cijelim Primorjem. Za neoapsolutizma do 1861. bio je županijski predstojnik u Zagrebu.

Citiranje:
Bunjevac, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10200>.