TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bujas, Gašpar

Bujas, Gašpar, hrvatski pjesnik, kulturni i književni povjesničar (Šibenik, 6. I. 1906Zagreb, 26. IX. 1963). Franjevac, doktorirao 1944. temom Hrvatska religiozna poezija novijeg vremena. Od 1922. objavljivao religioznu liriku, skupljenu u zbirci Sa svjetiljkom u rukama (1940). Važniji je kao povjesničar franjevačke književnosti i kulture te duhovne poezije (Harambašićeva religiozna poezija, 1945), a pisao je i o usmenoj književnosti (Katolička crkva i naša narodna poezija, 1939) te o A. Kačiću Miošiću.

Citiranje:
Bujas, Gašpar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10048>.