Bufalis, Jerolim

Bufalis, Jerolim (Girolamo Buffalis), hrvatski povijesni pisac i bilježnik (Trogir, 3. IV. 1725?, 1790). Sin trogirskoga plemića Ivana Frane. Djelovao kao bilježnik u Trogiru do 1775., kada je primljen u plemićko vijeće u Ninu. Na talijanskom jeziku napisao više djela (ostala u rukopisu), u kojima izlaže povijest pojedinih velikaških obitelji i opisuje njihove grbove. God. 1763. sastavio je povijest svoje obitelji Spomenica i rodoslovlje plemićke obitelji Bufalis iz Trogira (Memorie e Geneoloia della Nobil Famiglia de Buffalis nella Città di Traù); 1768. napisao je povijest bračke obitelji Gospodnetić Zabilješke i rodoslovlje plemićke obitelji Gospodnetić s Brača (Commentario e Gieneoloia della Nobil Famiglia de Dominis della Brazza), a 1782. i povijest obitelji Dobrinović Vranjican Povijesno podrijetlo plemićkih obitelji Dobrinović sada zvanoj Vranjican (Origine storica delle nobili famiglie Dobrinovich ora dette Vragnican). Osim toga, prepisao je 1779. Kroniku otoka Brača Vicka Prodića i 1787. Povijest grada Trogira Pavla Andreisa.

Citiranje:
Bufalis, Jerolim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10008>.