Brački kanal

Brački kanal, morski prolaz između kopna i otoka Brača; dug oko 50 km, širok 5 do 13 km, dubok do 78 m. U istočnome dijelu podmorski grebeni. Rijeka Cetina je na ušću između Omiša i Dugog Rata nataložila pijesak u duljini od 4 km i stvorila plićak (dubina mora do 1 m) koji se pruža do 800 m od obale; to je naše najbogatije ležište građevinskoga pijeska na Jadranu. Dnom kanala, između Dugoga Rata i uvale Trstena (Brač), položene su vodovodne cijevi kojima se pitka voda rijeke Cetine dovodi otocima Braču, Šolti i Hvaru. Lovišta je plave ribe. Veća naselja: Omiš i Dugi Rat (kopno), Supetar, Pučišća i Postira (Brač).

Citiranje:
Brački kanal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9141>.