STRUKE:

Boulanger, Nadia

Boulanger [bul8118žẹ'], Nadia, francuska pedagoginja, skladateljica i dirigentica (Pariz, 16. IX. 1887Pariz, 22. X. 1979). Studirala skladanje na Pariškom konzervatoriju (kod G. Fauréa) i orgulje. Podučavala je na istom konzervatoriju, na École normale de musique i na Američkom konzervatoriju u Fontainebleauu, koji je i vodila od 1950. Nastupala je kao dirigentica i predavačica po Europi, Kanadi i SAD-u, a privatnom podukom iz skladanja odgojila je mnoge suvremene skladatelje, osobito iz SAD-a (A. Copland, V. Thompson, G. Antheil). God 1940–46. živjela je u SAD-u gdje je, među ostalim, predavala i na glasovitoj Julliard School of Music. Zalagala se za novoklasicizam.

Citiranje:
Boulanger, Nadia. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9022>.