TRAŽI DALJE:
STRUKE:

boje, biljne

boje, biljne, obojene organske tvari, vezane za plastide u biljnim stanicama (npr. klorofil, karotin, ksantofil) ili za stanične sokove (flavoni, antocijani). Fiziološki su važne za život biljke, a postoje i one kojima uloga nije razjašnjena. Neke su služile za bojenje raznih predmeta (npr. brazilin, hematoksilin). U našem su se narodu osobito upotrebljavale žute boje, koje su se dobivale iz korijena žutike i kore ruja. Tehnički najvažnije biljne boje (npr. indigo, alizarin) ne dobivaju se više iz biljaka već se sintetiziraju (→ bojila).

Citiranje:
boje, biljne. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8459>.