TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Biafra

Biafra, hrvatska likovna skupina, djelovala u Zagrebu 1970–78. Osnovali su je kipari Branko Bunić, S. Gračan, R. Petrić i M. Vuco. Uz osnivače članovi su bili kipari i slikari S. Jančić, I. Lesiak, Đ. Zanoški, V. Jakelić, R. Janjić-Jobo, Z. Kauzlarić-Atač, R. Labaš i E. R. Tanay. Grupa je nastojala aktualizirati pitanja suvremenoga humanizma u kulturnom i društvenom smislu, uz ostalo i polemičkim odnosom prema vlastitoj sredini i apstraktnim likovnim smjerovima. Zastupala je ekspresivnu i angažiranu figuraciju, u koju je unosila naturalističke postupke i snažna izobličenja. Izložbe i akcije grupa je priređivala često i na ulicama i otvorenim prostorima u Zagrebu, Osijeku, Karlovcu, Splitu, Varaždinu, Mostaru, Parizu, Slovenj Gradecu i dr.

Citiranje:
Biafra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7424>.