TRAŽI DALJE:
STRUKE:

bezdanost

bezdanost (franc. mise-en-abîme, engl. groundlessness, njem. Grundlosigkeit), poststrukturalistički termin za subverzivni postupak kojim, u užem smislu, jedan dio teksta zrcali kakav aspekt nadređene mu cjeline, a u širem smislu, tekst pretvara jedan svoj dio (npr. naslov ili potpis) u vlastitu cjelinu ili pak pokušaje cjelovitog obuhvaćanja (npr. žanr ili tumačenje) u jedan svoj dio. Francuski filozof J. Derrida imenuje prvu vrstu subverzivnog prometnuća »cijep«, »nabor« ili »dometak«, a drugu »umnogostručavanje okvira« teksta.

Citiranje:
bezdanost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7370>.