STRUKE:

Bernoulli, Johann

Bernoulli [bεrnu'li], Johann, švicarski matematičar (Basel, 6. VIII. 1667Basel, 1. I. 1748). Otac Daniela Bernoullija i brat Jakoba Bernoullija. Doktorirao (1694) na Sveučilištu u Baselu. Bio je profesor matematike na sveučilištima u Groningenu (1695–1705) i Baselu (od 1705). Usko surađivao s bratom Jakobom i mnoge su radove objavili zajedno. Razvijao teoriju računa varijacija, istraživao geodetske linije na plohama, bavio se diferencijalnim jednadžbama koje je primjenjivao na mehaničke probleme. Svoje je doprinose objedinio u četiri sveska Sabranih djela (Opera omnia, 1742). Bio je član francuske Akademije znanosti (od 1699). Po njem i njegovu bratu Jacobu nazvan je krater na Mjesecu (Bernoulli).

Citiranje:
Bernoulli, Johann. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7184>.