Svjetski program za hranu

Svjetski program za hranu (engleski United Nations World Food Programme, akronim WFP), specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja pruža pomoć u hrani ugroženim područjima i najveća svjetska humanitarna organizacija za rješavanje problema gladi u svijetu i promoviranje sigurnosti opskrbe hranom, sa sjedištem u Rimu. Na prijedlog Organizacije za prehranu i poljoprivredu UN-a (FAO), uspostavljen rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda u studenome 1961. kao eksperimentalni trogodišnji program; 1963. pokrenuo prvi program za Sudan, a od 1965. djeluje kao službena agencija UN-a. Posebno se istaknuo za dugotrajne gladi u zapadnome Sahelu 1970-ih te za velike gladi u Etiopiji 1984. i Sudanu 1989. U područjima zahvaćenima ratom i sukobima u 1990-ima, kao što je genocid u Ruandi i rat u bivšoj Jugoslaviji, nastojao je ublažiti patnje stanovništva (npr. na Kosovu je 1999. uspostavio mrežu pokretnih pekarnica). Danas godišnje osigurava pomoć u hrani za 90 milijuna ljudi u osamdesetak zemalja svijeta. Agencija je 2020. dobila Nobelovu nagradu za mir za napore u borbi s gladi u svijetu, te za doprinos stvaranju uvjeta za mir u područjima zahvaćenima sukobima i za sprječavanje uporabe gladi kao oružja u sukobima i ratovima.

Citiranje:
Svjetski program za hranu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71020>.