TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cerar, Miro

Cerar, Miro (Miroslav), slovenski pravnik i političar (Ljubljana, 25. VIII. 1963). Sin gimnastičara Miroslava Cerara. Diplomirao i doktorirao (1999) na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, na kojem je predavao teoriju i filozofiju prava, komparativno pravo te etiku pravnih profesija; od 2011. kao redoviti profesor. Sudjelovao je u pisanju Ustava Republike Slovenije 1990. te od 1993. bio pravni savjetnik Državnoga zbora slovenskog parlamenta. Početkom lipnja 2014. osnovao Stranku Mire Cerara (od 2015. Stranka modernoga centra – SMC) te je dobio najviše mandata (36 od 90) na izborima u srpnju 2014. Od rujna 2014. do rujna 2018. bio je predsjednik koalicijske vlade; u ožujku 2018. dao je ostavku, nakon odluke Vrhovnoga suda da poništi referendum iz rujna 2017. o gradnji željezničke pruge Divača–Koper. Nakon izbora u lipnju 2018., na kojima je SMC ostvario znatno slabiji rezultat (samo deset mandata), izabran je u rujnu 2018. za ministra vanjskih poslova u koalicijskoj vladi Marjana Šarca. Za njegova mandata Slovenija je prevladala bankarsku krizu te ostvarila visok gospodarski rast, ali su afere i sukobi unutar koalicije izazvali opadanje javne potpore vladi, premijeru i strankama koalicije. Autor i suautor više knjiga i mnogobrojnih članaka u domaćim i inozemnim publikacijama. Značajnija djela: Uvod u pravoznanstvo (Uvod v pravoznanstvo, suautor, 2006), Kako sam djeci objasnio demokraciju (Kako sem otrokom razložil demokracijo, 2009), i dr.

Citiranje:
Cerar, Miro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70623>.