TRAŽI DALJE:
STRUKE:

red brojeva

red brojeva, matematički izraz oblika a1 + a2 + … + an, gdje brojevi a1, a2, …, an čine beskonačan niz. Djelomični zbroj reda zbroj je nekoliko početnih članova reda, npr.: S1 = a1, S2 = a1 + a2, Sn = a1 + a2 + … + an. Red brojeva je konvergentan ako niz djelomičnih zbrojeva ima limes, a ako limesa nema, red je divergentan.

Citiranje:
red brojeva. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70126>.