STRUKE:

inercijski sustav

inercijski sustav, referentni sustav koji se giba jednoliko po pravcu u odnosu na neki sustav u kojem vrijede Newtonovi zakoni gibanja. Svi inercijski sustavi ekvivalentni su, a to se očituje u zakonima očuvanja energije, količine gibanja, kutne količine gibanja, te stanja gibanja središta masa za izolirani fizikalni sustav. Ti zakoni očuvanja upravo i jesu kriterij po kojem se za opisivanje nekoga konkretnoga gibanja odabire inercijski sustav.

Neinercijski sustav giba se ubrzano s obzirom na inercijske. U njem se ne može primijeniti drugi Newtonov zakon bez uvođenja inercijske sile, koja je jednaka umnošku mase i ubrzanja neinercijskoga sustava, a suprotnog smjera smjeru gibanja sustava. Primjerice kada lift ubrzava prema gore, inercijska sila djeluje prema dolje, kada vozilo skreće nadesno, inercijska sila djeluje nalijevo. (→ inercija)

Citiranje:
inercijski sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70111>.