TRAŽI DALJE:
STRUKE:

napon koraka

napon koraka, električni napon između dviju točaka na površini tla. Pojavljuje se u okolici uzemljivača kad električna struja, u slučaju udara groma ili proboja na kućište nekog uređaja, poteče uzemljenjem i nastane potencijalna razlika između uzemljivača i tla. Ovisi o duljini i pravcu koraka, udaljenosti od uzemljivača, vrsti uzemljivača, jakosti električne struje na uzemljivaču i električnoj otpornosti tla.

Dopušteni napon koraka, električni napon koji se smatra neopasnim za ljudski organizam; između dviju točaka međusobno udaljenih 1 m u smjeru električnog polja iznosi do 50 V izmjenične ili do 120 V istosmjerne struje u električnim instalacijama niskoga napona, odnosno do 65 V izmjenične struje u postrojenjima visokog napona. U postrojenjima u kojima zaštita prekida strujni krug u vremenu kraćem od 1 s ili ako radnici nose izolacijske čizme, dopušteni napon koraka može biti veći. Budući da je napon koraka manji što je manja električna otpornost donjeg i veća električna otpornost gornjeg sloja tla, on se može smanjiti dubljim ukopavanjem uzemljivača ili dodavanjem površinskog sloja šljunka ili asfalta. (→ dodirni napon)

Citiranje:
napon koraka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69808>.