STRUKE:

optički aktivna tvar

optički aktivna tvar, tvar koje zakreće ravninu polarizacije svjetlosti. Zakret ovisi o vrsti optičke tvari, duljini puta koji svjetlost prolazi kroz optičku tvar i o valnoj duljini svjetlosti.

Jedne optički aktivne tvari zakreću ravninu polarizacije zbog asimetričnog oblika molekula, npr. šećer, kamfor, vinska kiselina, hormoni, vitamini, a druge zakreću ravninu polarizacije svjetlosti samo u čvrstom agregatnom stanju zbog asimetrične strukture kristala, npr. kvarc. Koliko neka optička aktivna tvar zakreće ravninu polarizacije svjetlosti, može se izmjeriti s pomoću polarimetra. (→ optička aktivnost)

Citiranje:
optički aktivna tvar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69716>.