Gaussov zakon magnetskoga polja

Gaussov zakon magnetskoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su silnice magnetskoga polja zatvorene linije, odnosno magnetski tok (tok vektora magnetske indukcije) kroz zamišljenu zatvorenu plohu jednak je nuli: ∫∫ BdS = 0, gdje je B magnetska indukcija, a S ploština zatvorene plohe, odnosno broj silnica koje ulaze u zatvorenu plohu jednak je broju silnica koje iz te plohe izlaze. Tim je zakonom potvrđeno da u prirodi ne postoje magnetski monopoli. (→ ampèreov zakon; gaussov zakon električnoga polja; maxwellove jednadžbe)

Citiranje:
Gaussov zakon magnetskoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69652>.