TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Benedict, Ruth

Benedict [be'nidikt], Ruth (djevojačko prezime Fulton), američka antropologinja (New York, 5. VI. 1887New York, 17. IX. 1948). Profesorica na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Učenica i suradnica F. Boasa. Predstavnica škole kulturnog relativizma. Svojim radom utire put razvoju psihološke antropologije te istraživanju međuodnosa kulture i ličnosti. Glavna djela: Obrasci kulture (Patterns of Culture, 1934), Mitologija Zunija (Zuni Mythology, I–II, 1935), Rasa. Znanost i politika (Race. Science and Politics, 1940), Krizantema i mač. Obrasci japanske kulture (The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture, 1946).

Citiranje:
Benedict, Ruth. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6855>.