STRUKE:

bjelobrdska kultura

ilustracija
BJELOBRDSKA KULTURA, brončani ženski nakit iz Bijeloga brda, X. st.

bjelobrdska kultura, pretežno slavenska kultura ranoga srednjega vijeka (X–XII. st.), rasprostranjena u Panonskoj nizini; naziv dobila po groblju u Bijelome Brdu kraj Osijeka. Važnija nalazišta: Lijeva bara u Vukovaru, Josipovo, Kloštar Podravski. Karakteristična su groblja na redove, bez grobne arhitekture. Od grobnih priloga ističu se nakit (jednostavne karičice, karičice sa završetkom u obliku slova S, grozdolike naušnice, ogrlice, torkvesi, prstenje), željezno oruđe i oružje te keramika.

Citiranje:
bjelobrdska kultura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68401>.