Žagar-Nardelli, Vjera

ilustracija
ŽAGAR-NARDELLI, Vjera

Žagar-Nardelli, Vjera, hrvatska glumica (Zagreb, 6. I. 1927Zagreb, 1. III. 2011). Zemaljsku glumačku školu završila 1946. Do 1949. nastupala je u Narodnom kazalištu u Dubrovniku kao Petrunjela (M. Držić, Dundo Maroje), Dora Krupićeva (A. Šenoa, Zlatarovo zlato), Anica (I. Vojnović, Maškarate ispod kuplja), potom je do 1953. bila članica zagrebačkoga HNK-a, gdje se istaknula kao Magdalena (F. García Lorca, Dom Bernarde Albe), Charlotte (A. Salacrou, Otočje Lenoir), Grace (G. B. Shaw, Ljubavnik) i Olivija (W. Shakespeare, Na Tri kralja). Među osnivačima je Dramskoga kazališta »Gavella«, gdje je nastupala kontinuirano od 1953. Važnije uloge: Lampita (Aristofan, Lisistrata), Elvira (Molière, Don Juan), Desdemona, Gertruda i Lady Macbeth (Shakespeare, Otelo, Hamlet, Macbeth), gospođa Stockmann (H. Ibsen, Neprijatelj naroda), gđa Proctor (A. Miller, Vještice iz Salema), Lukrecija (J. Giraudoux, Za Lukreciju), Stella (T. Williams, Tramvaj zvan žudnja) i Monika (Dean Lee Coburn, Partija remija). U domaćem repertoaru zapažena je kao Držićeva Tirena i Poliksena u Hekubi, Gospođa Smith u drami Amerika, Amerika T. Bakarića, Luce u Svjetioniku P. Budaka, Julija i Majka u Zašto plačeš, tata? I. Ivanca te Eva u drami Kad umire glumac M. Gavrana.

Citiranje:
Žagar-Nardelli, Vjera. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67619>.