STRUKE:

Zora dalmatinska

Zora dalmatinska, književno-kulturni časopis, izlazio kao tjednik u Zadru 1844–49. Pokretač i prvi urednik toga prvoga književnoga časopisa izvan Zagreba bio je A. Kuzmanić, koji se zauzimao za tzv. dalmatinski pravopis. Iako je časopis zagovarao sjedinjenje svih hrvatskih zemalja, sve do 1848. zadržao je svoj pravopis, čime je navješćivao politiku dalmatinskoga autonomaštva; prestao je izlaziti zbog pooštrene cenzure.

Citiranje:
Zora dalmatinska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67403>.