Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena

Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, prvi hrvatski etnološki časopis u izdanju HAZU, osnovan 1896.; od 1995. izlazi pod naslovom Zbornik za narodni život i običaje. Urednik prvoga sveska bio je I. Milčetić, uređivali su ga zatim A. Radić (1897–1901), D. Boranić (1902–54), B. Gušić i dr. Uz osnutak Odbora za sabiranje spomenika tradicionalne literature (→ odbor za narodni život i običaje), pokretanje Zbornika označilo je početak institucionaliziranja hrvatske etnologije. Posebno je vrijedna u njem objavljivana etnografska građa o hrvatskoj tradicijskoj kulturi, od čega se ističu monografski prikazi (F. Ivanišević: Poljica; J. Lovretić: Otok; J. Kotarski: Lobor; K. Jajnčerova: Trebarjevo, i dr.).

Citiranje:
Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66999>.