STRUKE:

zapovjedništvo

zapovjedništvo, ustrojbena cjelina postrojbe (razine bojne ili više) popunjena časnicima, dočasnicima, kadšto i civilnim stručnjacima, koji pomažu i podupiru zapovjednika u planiranju, koordiniranju i nadzoru provedbe operacija. U osnovi se sastoji od skupine zapovjednika (osoblje administrativnog i savjetodavnoga karaktera – prvi dočasnik, pravni savjetnik, savjetnik za politička pitanja i sl.) te stožera. Stožer se sastoji od više odjela (personalni, obavještajni, operativni, logistički, komunikacijsko-informacijski), ovisno o misijama (zadaćama) koje postrojba provodi. Zapovjedništvo može biti stalno, u sklopu postrojbe, ili privremenoga sastava, ustrojena za provedbu određene misije ili zadaće (namjenski organizirane snage) te se nakon njezine provedbe gasi, a dodijeljeno osoblje i resursi vraćaju se u matične ustrojbene cjeline.

Citiranje:
zapovjedništvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66890>.