Wilson, Charles Thomson Rees

Wilson [wi'lsən], Charles Thomson Rees, škotski fizičar (Glencorse, 14. II. 1869Carlops, 15. XI. 1959). Diplomirao (1892) na Sveučilištu u Cambridgeu. Radio na meteorološkoj postaji na Ben Nevisu (od 1894) i na Sveučilištu u Cambridgeu (od 1900). Istraživao je grmljavinske oluje, munje i kondenzaciju vodene pare. Primjenjujući svoja otkrića o grmljavinskom nevremenu izumio je zaštitu balona od udara groma. Istraživanje kondenzacije vodene pare u laboratorijskim uvjetima dovelo ga je 1912. do izuma Wilsonove komore, s pomoću koje se mogu promatrati tragovi električki nabijenih čestica (npr. α-čestica emitiranih iz radioaktivne tvari), jer one svojim električnim nabojem, duž staze kojom se gibaju, uzrokuju ionizaciju te potom kondenzaciju pare. Za to otkriće, koje je omogućilo ogroman napredak u poznavanju subatomskih čestica, dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1927 (s Arthurom Hollyjem Comptonom). Bio je član Royal Society od 1900.

Wilson, Charles Thomson Rees. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66197>.