STRUKE:

Washington Post, The

Washington Post, The [δə wɔ:'šiŋtən pọust], američki dnevnik. Pokrenuo ga je 1877. Stilson Hutchins. Nakon slaboga poslovanja početkom XX. st., dnevnik je 1933. preuzeo Eugene Meyer, koji ga je financijski stabilizirao povećavši mu višestruko nakladu. Na čelu dnevnika zamijenili su ga potom zet Philip Graham te kći Katharine Graham; za njihove je uprave (1948–79) list postao jednim od najutjecajnijih američkih dnevnika, blizak stajalištima liberalnoga krila Demokratske stranke. Svjetsku slavu stekao je otkrićem afere Watergate. Tiska ga, u velikom formatu (broadsheet) i u boji, The Washington Post Company, koja u vlasništvu, među ostalim, ima tjednik Newsweek, televizijsku postaju Cable One i besplatni dnevnik Express; novine je 2013. kupila holdinška kompanija Nash Company, u vlasništvu Jeffa Bezosa. Od 1935., kada je osvojio prvu, do 2019., dnevnik je osvojio više od 47 Pulitzerovih nagrada za izvrsnost u izvještavanju. U 2015. imao je tiskanu nakladu od približno 356 000 primjeraka (nedjeljno izdanje imalo je nakladu od približno 830 000 primjeraka); digitalno izdanje imalo je 2018. više od milijun pretplatnika.

Citiranje:
Washington Post, The. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65864>.