STRUKE:

vojno školstvo

ilustracija
VOJNO ŠKOLSTVO, amblem Hrvatskoga vojnog učilišta Petar Zrinski
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

vojno školstvo, sustav institucionalne voj. izobrazbe časnika, dočasnika i civilnih osoba za službu u oružanim snagama. Provodi se u voj. nastavnim ili nastavno-znanstv. ustanovama različite razine. Srednje vojne škole služe za izobrazbu osoba koje nakon svršetka dobivaju prvi dočasnički čin i poslije u voj. karijeri obnašaju dočasničke dužnosti. U većini suvremenih vojski, pa tako i u oružanim snagama RH, sustav srednjih voj. škola ne postoji, već dočasnici postaju od najboljih vojnika i razvijaju se kroz slijednu dočasničku izobrazbu u temeljnim i naprednim dočasničkim školama i dočasničkim akademijama. Vojne akademije služe za školovanje kadeta, koji nakon uspješna svršetka dobivaju prvi časnički čin. Među najpoznatijim su akademijama na svijetu West Point u SAD-u, Sandhurst u Velikoj Britaniji i Saint-Cyr u Francuskoj. Časnici se dalje profesionalno školuju za različite dužnosti u temeljnim i naprednim časničkim školama, zapovjedno-stožernim školama, ratnim školama i školama nacionalne sigurnosti. Sustav voj. školstva razvijao se usporedno s nastajanjem i razvojem rodova i grana, a sukladno razvoju novih oružnih sustava, strategije, taktike i doktrine ratovanja prilagođavaju se nastavni planovi i programi te trajanje pojedinoga školovanja.

U oružanim snagama RH razvoj sustava voj. školstva (vojne izobrazbe) započeo je u vrlo složenim ratnim okolnostima. Zbog nedostatka zapovjednoga kadra, u studenome 1991. bili su organizirani prvi dvotjedni tečajevi u Varaždinu, Samoboru i Zagrebu. Već 27. prosinca 1991. bio je osnovan jedinstveni Časnički centar Hrvatske vojske u Zagrebu, koji je isprva organizirao ubrzane tečajeva (10 do 15 dana), a od kolovoza 1992. tečajeve u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Mornarički nastavni centar u Splitu ustrojen je 1992. sa zadaćom izobrazbe dočasnika i časnika za potrebe Hrvatske ratne mornarice, a tijekom 1995. prve polaznike prihvatilo je i Zrakoplovno vojno učilište u Zadru, koje obučava dočasnički i časnički kadar za potrebe Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva. God. 1993. Časnički centar preustrojen je u Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski. U siječnju iste godine ustrojena je Zapovjedno-stožerna škola (danas ZSŠ general Blago Zadro), u kojoj školovanje traje 10 mjeseci; to je prva međugranska škola za školovanje časnika za zapovjedne i stožerne dužnosti na razini bojne, brigade i više. U ožujku 1995. ustrojena je i Škola stranih jezika Katarina Zrinska, u kojoj se uče 4 strana jezika (engleski, njemački, francuski i talijanski). God. 1997. promijenjen je sustav izobrazbe, pa su ustrojena tri granska učilišta sa svojim časničkim i dočasničkim školama, koja su u travnju iste godine objedinjena u sklopu Hrvatskoga vojnog učilišta, ali su zadržala dotadašnje lokacije: Učilište Hrvatske kopnene vojske u Zagrebu (Črnomerec), Učilište Hrvatske ratne mornarice u Splitu (Lora) i Učilište Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane u Zadru (Zemunik). U lipnju 1998. osnovana je Ratna škola ban Josip Jelačić kao najviši oblik voj. izobrazbe u RH, čime je sustav voj. školstva uglavnom zaokružen. Taj je sustav u odnosu na neke druge države specifičan, jer u njem nema klasične voj. akademije, već se od 2003. vojni kadeti školuju u okviru integriranoga civilno-voj. školovanja (projekt Kadet, tj. školovanje na civilnim sveučilištima s ugrađenim dodatnim voj. programima i kampovima); kadeti nakon svršetka fakulteta pohađaju temeljnu časničku školu i dobivaju prvi časnički čin.

Citiranje:
vojno školstvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65231>.