TRAŽI DALJE:
STRUKE:

visina

ilustracija
VISINA - 1. trokuta, 2. paralelograma, 3. valjka, 4. piramide; N nožište

visina.

1. U geometriji, dužina kojoj je jedan kraj vrh lika ili tijela, a drugi ortogonalna projekcija tog vrha na osnovicu; mjera vertikalne protežnosti geometrijskoga lika ili tijela; udaljenost između vrha geometrijske tvorevine i osnovice ili njezina produžetka. (→ duljina; kutna udaljenost)

2. U astronomiji, altituda, uz azimut, jedna od koordinata u horizontskom koordinatnom sustavu.

3. U geografiji, apsolutna ili nadmorska visina; relativna visina.

Citiranje:
visina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64819>.