STRUKE:

udarni generator

ilustracija
UDARNI GENERATOR, Marxov 14-stupanjski udarni generator za ispitne napone do 2,8 ∙ 10⁶ V
ilustracija1ilustracija2

udarni generator, električno postrojenje za stvaranje kratkotrajnih visokih napona ili kratkotrajnih struja velike jakosti.

Naponski udarni generator služi za stvaranje → udarnih napona, tj. visokih napona kratka trajanja i normirana oblika. Takvim se naponima u električnoj opremi provjerava izdržljivost izolacije na kratkotrajna povišena naponska naprezanja koja nastaju pri atmosferskim pražnjenjima ili se stvaraju pri sklapanju električne opreme. Posebno je važno provjeriti izdržljivost opreme zrakoplova na visoke napone koji nastaju pri atmosferskim pražnjenjima.

U naponskom udarnom generatoru nabija se elektrini kondenzator velikoga električnoga kapaciteta Cu iz izvora istosmjerne struje (ispravljača), napona U0, kroz visokoomski otpornik R. Kada se napon na kondenzatoru dovoljno poveća, na iskrištu A preskoči iskra i kondenzator se počne izbijati kroz niskoomski otpornik RA. Tada počinje i nabijanje kondenzatora C0 kroz otpornik Rp vrlo malog električnog otpora. Budući da je kapacitet kondenzatora C0 znatno manji od onoga za Cu, napon na C0 brzo raste i približi se vrijednosti napona na kondenzatoru Cu, nakon čega se oba počnu izbijati kroz otpornik RA. Napon na ispitivanom objektu, koji je paralelno spojen s kondenzatorom C0, najprije brzo poraste do određenog iznosa, a zatim sporije opada. Pojava traje nekoliko mikrosekundi, kondenzatori se isprazne i iskra se ugasi. Nakon toga proces se ponavlja. Oblik impulsa napona postiže se izborom veličine kondenzatora, otpornika i izvora istosmjernoga napona. Za dobivanje vrlo visokih impulsnih ispitnih napona najprikladniji je Marxov udarni generator (njemački izumitelj Erwin Marx, 1924). Najviši postignuti naponi takvim generatorom sežu do više milijuna volti. Za ispitne udarne napone do nekoliko kilovolti grade se udarni generatori kao mjerni instrumenti u metalnom kućištu. Takvi komercijalni generatori proizvode se i u Hrvatskoj.

Strujni udarni generator služi za proizvodnju električnih struja velike jakosti (npr. do 300 000 A), a vrlo kratkog, impulsnog trajanja (npr. do 25 μs). U tu svrhu mogu se rabiti posebno građeni električni generatori istosmjerne struje, ali se danas više primjenjuje statički udarni generator konstruiran s pomoću velikih kondenzatorskih baterija, ispravljača i iskrišta, slično naponskom udarnom generatoru. Strujni udarni generator služi za stvaranje vrlo jakih magnetskih polja u zavojnicama bez željeza, za magnetiziranje trajnih magneta, uništavanje magnetnih mina, demagnetizaciju željeznih ratnih brodova i sl. te u elektromagnetima velike snage za eksperimentalne svrhe, a posebno je građen udarni generator za ispitivanje visokonaponske električne opreme (sklopni aparati, odvodnici prenapona) i uzemljenja. Za postizanje magnetske indukcije do 5 T služe supravodljive električne zavojnice.

Citiranje:
udarni generator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62944>.