TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ubrzanje

ubrzanje (akceleracija) (znak a), vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu brzine s vremenom.

Srednje (prosječno) ubrzanje definirano je promjenom brzine v po vremenu t, dakle a = Δvt.

Trenutačno ubrzanje definirano je derivacijom vektora brzine po vremenu: a = dv/dt, odnosno druga je derivacija radijvektora r po vremenu a = d²r/dt². U pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu trenutačno ubrzanje je a = (d²x/dt²) i + (d²y/dt²) j + (d²x/dt²) k, gdje su ijk jedinični vektori koordinatnih osi xyz.

Ubrzanje opisuje promjenu iznosa brzine (povećavanje ili smanjivanje) ili smjera brzine ili oboje. Za smanjivanje brzine rabe se još izrazi deceleracija, negativna akceleracija i retardacija. Ako je ubrzanje stalno, gibanje se naziva jednoliko ubrzanim, jednoliko usporenim, odnosno jednolikim kružnim gibanjem. Mjerna jedinica ubrzanja jest metar u sekundi na kvadrat (ms–2). Ako se vektoru brzine mijenja samo smjer, kao npr. u jednolikom kružnom gibanju, to se ubrzanje naziva kutna akceleracija.

Citiranje:
ubrzanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62920>.