STRUKE:

Turković, Hrvoje

Turković, Hrvoje, hrvatski teoretičar filma (Zagreb, 4. XI. 1943). Diplomirao je 1972. filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; magistrirao filmologiju na New York Universityju 1976., a doktorirao 1991. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prvi voditelj Multimedijalnoga centra Studentskoga centra u Zagrebu 1976–77., od 1977. do umirovljenja 2009. zaposlen na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu (od 2004. redoviti profesor). Član uredništva u više časopisa (Polet, Studentski list, Prolog, Pitanja, Film, Oko); suosnivač i glavni urednik (1995–2004) Hrvatskoga filmskog ljetopisa. Prvi predsjednik Hrvatskoga društva filmskih kritičara (1992–93), predsjednik Hrvatskoga filmskog saveza 1998–2015. Od 1965. objavljuje filmske kritike, polemike i studije, prvi u našoj filmologiji primjenjujući postavke semiotike i kognitivizma. Osim analizi pojedinih filmova, najviše pozornosti obratio je teoriji filmskih rodova (osobito eksperimentalnoga i animiranog filma) i žanrova, psihologiji filma, teoriji filmskog izlaganja (diskursa) i filmskoj stilistici, ali i teoriji televizije i problemu perspektive, izgrađujući vlastitu široku i sistematičnu teoriju filma. Najznačajnije su mu filmološke knjige Strukturalizam, semiotika, metafilmologija (1986), Razumijevanje filma (1988), Teorija filma: prizor, montaža, tematizacija (1994), Retoričke regulacije (2008), Nacrt filmske genologije (2010) i Tipovi filmskog izlaganja (2021); studije i istraživanja prikupio je u knjigama Filmska opredjeljenja (1985), Film: zabava, žanr, stil (2005) i Život izmišljotina: ogledi o animiranom filmu (2012), a članke i kolumne u knjigama Umijeće filma (1996), Suvremeni film (1999) i Narav televizije (2008). Dobitnik je Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (2011).

Citiranje:
Turković, Hrvoje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62782>.