STRUKE:

trofički stupnjevi

trofički stupnjevi (grč. τροφιϰός: koji se odnosi na hranu), položaji koje organizmi zauzimaju u tzv. prehrambenoj mreži u prirodi. Biljke pripadaju prvomu trofičkomu stupnju (proizvođači), biljožderi drugomu (primarni potrošači), mesožderi trećemu (sekundarni potrošači), mesožderi višega reda četvrtomu (tercijarni potrošači) itd.

Citiranje:
trofički stupnjevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62401>.