TRAŽI DALJE:
STRUKE:

topla fronta

topla fronta, atmosferska fronta koja se premješta tako da topliji zrak potiskuje hladni zrak, podižući se iznad njega u obliku blago položenoga klina. Nagib je frontalne plohe malen. Pri dizanju na graničnoj plohi vlažni se zrak toplije zračne mase adijabatski hladi, a vodena para ukapljuje se u slojaste oblake širine 600 do 1000 km. Prevladava slojevita naoblaka: nimbostratusi, altostratusi, cirostratusi i cirusi. U predfrontalnom području pada oborina, koja je blizu fronte intenzivnija i stalnija. Širina je područja oborine 200 do 400 km, što ovisi o lokalitetu i jačini ciklone te o godišnjem dobu: zimi je šira nego ljeti. Pri prolazu tople fronte temperatura raste, smjer i brzina vjetra mijenjaju se i često pada rosulja. Na sinoptičkoj karti se ucrtava na mjestu gdje se sijeku frontalna ploha i površina Zemlje. (→ ciklona)

Citiranje:
topla fronta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61782>.