TRAŽI DALJE:
STRUKE:

tetraedar

ilustracija
TETRAEDAR, 1. pravilni tetraedar, 2. klinasti tetraedar, 3. iglasti tetraedar

tetraedar (grč. τετράεδρον).

1. U geometriji, četveroplošnik, trostrana piramida omeđena četirima plohama. Pravilni tetraedar omeđen je s 4 istostranična trokuta, ima 4 vrha i 6 bridova, iz svakog vrha po 3 brida. Jedan je od pet pravilnih poliedara, Platonovih tijela. Može se upisati u kocku tako da su bridovi tetraedra dijagonale strana kocke. Tetraedar nema svoje dijagonale. Volumen pravilnog tetraedra jednak je trećini volumena kocke u koju je upisan. Sfere opisane tetraedru i kocki su jednake, a njihov je polumjer jednak polovici prostorne dijagonale kocke. Nepravilni tetraedar je tijelo kojemu su strane pravilne, ali ne svi međusobno jednaki geometrijski likovi, npr. klinasti tetraedar i iglasti tetraedar.

2. U mineralogiji, kristalna forma kubičnoga sustava (tetraedrijska hemiedrija). Minerali sfalerit i tetraedrit kristaliziraju se u obliku tetraedra.

Citiranje:
tetraedar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61063>.