STRUKE:

tangensni poučak

tangensni poučak, trigonometrijska formula (→ trigonometrija) prema kojoj je omjer sume i razlike duljina dviju stranica trokuta jednak omjeru tangensa polusume i polurazlike njima suprotnih kutova:

a + b/a − b = tan[(α + β) / 2]/tan[(α − β) / 2] .

Citiranje:
tangensni poučak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60381>.