TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tadić, Duka

Tadić, Duka, hrvatski glumac (Donji Lapac, 1. I. 1920Zagreb, 28. II. 1962). Organizator partizanskoga kazališnog života, bio je član Kazališta narodnog oslobođenja, nastupao u Splitu, a potom u Zagrebu. Bio je član HNK-a (1946–53), gdje se istaknuo kao Nil (M. Gorki, Malograđani), Vuko (I. Vojnović, Dubrovačka trilogija), Perelja (P. Budak, Mećava) te Krležin Pantelija Crnković (Vučjak) i Klanfar (Leda), a potom Dramskoga kazališta »Gavella«, gdje je bio Krležin Walter (U logoru), Jura Brezović (S. Kolar, Svoga tela gospodar), Marčić (M. Božić, Ljuljačka na tužnoj vrbi) te Držićev Pasimaha (Skup) i Radat (Tirena).

Citiranje:
Tadić, Duka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60151>.