TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Škrip

ilustracija
ŠKRIP

Škrip, najstarije naselje otoka Brača; 172 st. (2011). Leži u unutrašnjosti otoka, u zaleđu Splitske (udaljena 2 km). U obližnjim kamenolomima (Plate, Stražišće, Rasohe) vadio se kamen za gradnju Dioklecijanove palače u Splitu; u živoj stijeni Rasoha uklesan je lik Herakla (III–IV. st.). – Smatralo ga se naseljem grčkih kolonista, za što nema pouzdanih dokaza. Mjestimično su vidljivi ostatci bedema iz ilirskoga razdoblja. Na kraju zidina nalazi se kula Radojković, sagrađena u XVI. st. na ostatcima rimskoga mauzoleja (kula je dio Muzeja otoka Brača, osnovanoga 1979). Najbrojniji su ostatci iz rimskoga doba: desetak sarkofaga, zavjetni žrtvenici s natpisima, reljefi. Na ostatcima rimskih terma (danas mjesno groblje) podignuta je trobrodna bazilika Sv. Duha, tipološki važan primjer predromaničke arhitekture u Hrvatskoj. Dvorac obitelji Cerinić iz 1618. najveći je utvrđeni dvorac na Braču. Župna crkva sv. Jelene barokna je građevina iz XVIII. st. s bogato ukrašenim pročeljem; na oltarima su četiri slike mletačkoga slikara J. Palme ml., od kojih su tri potpisane.

Citiranje:
Škrip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59700>.