Stigler, George Joseph

ilustracija
STIGLER, George Joseph

Stigler [sti'gləɹ], George Joseph, američki ekonomist (Seattle, 17. I. 1911Chicago, 1. XII. 1991). Diplomirao je na Washingtonskom sveučilištu (1931), a doktorirao 1938. na Sveučilištu u Chicagu kod F. H. Knighta. Bio je profesor ekonomije na nizu sveučilišta (Minnesota, Brown, Columbia i Chicago). Istaknuti predstavnik čikaške škole ekonomske misli. Dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju 1982. za stvaralačke analize industrijskih struktura, funkcioniranja tržišta te uzroka i posljedica državne intervencije u pojedine ekonomske segmente. Bavio se i odnosom ekonomije i prava te poviješću ekonomske teorije. Glavna djela: Teorija konkurentnih cijena (The Theory of Competitive Price, 1942), Organizacija industrije (Organization of Industry, 1968), Ponašanje industrijskih cijena (The Behaviour of Industrial Prices, 1970).

Stigler, George Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 1.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58086>.