STRUKE:

Shannon, Claude Elwood

Shannon [šæ'nən], Claude Elwood, američki inženjer elektrotehnike i matematičar (Petoskey, Michigan, 30. IV. 1916Medford, Massachusetts, 24. II. 2001). Radom na tehničkim i inženjerskim problemima u komunikacijskoj industriji postavio je osnove računalne industrije i telekomunikacija, pa se smatra začetnikom informacijsko-komunikacijske ere. U svojem je magisteriju 1937. iznio zamisao o primjeni elektromagnetskih releja, tada korištenih za prespajanje telefonskih linija, za rješavanje problema Booleove algebre (→ algebra logike), te je tako razvio koncept na kojem rade i današnja elektronička računala (→ digitalna elektronika). Poslije je osmislio i teoriju koja objašnjava razmjenu informacija i istraživao najuspješnije načine njihova prijenosa. Matematička teorija komunikacije (poslije zvana teorija informacija), koju je postavio 1948., bila je vrhunac Shannonovih istraživanja.

Citiranje:
Shannon, Claude Elwood. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55662>.