Saccheri, Giovanni Gerolamo

Saccheri [sak:ɛ:'ri], Giovanni Gerolamo, talijanski isusovac i matematičar (San Remo, 5. IX. 1667Milano, 25. X. 1733). Profesor matematike, logike i teologije u Torinu, Paviji i Milanu. Napisao Pohvalni govor o logici (Logica demonstrativa, 1693). Najznačajniji je po svojim pokušajima da dokaže peti Euklidov postulat, u djelu Euklid oslobođen svih nedostataka (Euclides ab omni naevo vindicatus, 1733) koristeći se pri tom preostalim postulatima. Smatrao je da je u tome i uspio, ali mu se potkrala pogrješka u zaključivanju. No zbog niza pravilnih zaključaka, suprotnih našoj intuiciji, ali logički besprijekornih, jedan je od utemeljitelja geometrije Lobačevskoga.

Citiranje:
Saccheri, Giovanni Gerolamo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53921>.