Bacotich, Arnolfo

Bacotich [ba'kotič], Arnolfo, talijanski kulturni povjesničar i publicist (Split, 8. IX. 1875Rim, 27. XI. 1940). Službovao najprije u Pokrajinskom nadzorništvu u Zadru, potom od 1909. bio tajnikom Pokrajinskoga saveza za promicanje prometa stranaca u Dalmaciji. Od 1920. do 1921. boravio u Njemačkoj pišući za mnoge talijanske novine. Od 1923. živio u Rimu, gdje je pokrenuo i uređivao Il Globo, periodični list za politiku, kulturu i umjetnost. Godine 1926. s Antonijom Cippicom pokrenuo mjesečnik Archivio storico per la Dalmazia. Baveći se različitim aspektima dalmatinske prošlosti, časopis je sustavno promicao ideju o njezinu tobože talijanskom značaju, pružajući time potporu iredentističkim nastojanjima. I sam Bacotich objavio je u njem mnogobrojne priloge iz političke, kulturne i crkvene povijesti, te biografije istaknutih povijesnih osoba (Della vita e delle opere di Paolo Andreis, 1927).

Citiranje:
Bacotich, Arnolfo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5110>.