Popov, Aleksandr Stepanovič

ilustracija
POPOV, Aleksandr Stepanovič

Popov [papo'f], Aleksandr Stepanovič, ruski fizičar (Turinskie Rudniki, 16. III. 1859Sankt Peterburg, 13. I. 1906). Studij fizike i matematike završio 1882. u Sankt Peterburgu, te se u okviru fakulteta posvetio znanstvenom radu. Predavao fiziku i elektrotehniku na visokim vojnom učilištima (1883–1901), a od 1901. bio je profesor na Elektrotehničkom institutu u Sankt Peterburgu i njegov direktor (od 1905). Jedan je od pionira elektrotehnike, konstruktor jednog od prvih radioprijamnika (detektora, 1895). Ostvario je radioprijenos (1896) na udaljenost od 250 m. Zamislio je i konstruirao prve antene, kojima je uspijevao povećati domet radioprijenosa. Već je 1897. ustanovio da se radiovalovi reflektiraju od većih objekata (npr. brodova), što je četrdesetak godina poslije bilo iskorišteno za konstrukcije radara.

Citiranje:
Popov, Aleksandr Stepanovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49469>.