TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Petricioli, Ivo

Petricioli [petričo'li], Ivo, hrvatski povjesničar umjetnosti (Zadar, 9. III. 1925Zadar, 28. V. 2009). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu 1950., gdje je i doktorirao 1957. temom o romaničkoj skulpturi u Dalmaciji. U Zadru je radio u Arheološkome muzeju i Institutu za historijske nauke te predavao povijest srednjega vijeka na Filozofskome fakultetu (1958–94). Redoviti član HAZU bio je od 1992. Proučavao je i sustavno obrađivao umjetničku baštinu i kulturnu povijest Dalmacije, poglavito Zadra od ranoga kršćanstva do XIX. st., posebice predromaničku i romaničku umjetnost. Autor je mnogobrojnih znanstvenih članaka i rasprava u stručnoj periodici te monografija o razvoju umjetnosti u Dalmaciji IX–XIII. st. (Tragom srednjovjekovnih umjetnika, 1983; Od Donata do Radovana, 1990; Stari Zadar u riječi i slici, 1999), plastici (Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji, 1960; Predromanički ambon iz zadarske katedrale i srodna skulptura, 1996; Renesansni kipar Petar Meštričević u Zadru, 1996), zlatarstvu (Zadarsko zlatarstvo, 1971; Škrinja sv. Šimuna u Zadru, 1983; Tri otuđena relikvijarija od povijesnoga značenja iz Zadra, 2003), drvorezbarstvu (Umjetnička obrada drveta u Zadru u doba gotike, 1972), slikarstvu (Slikar tkonskoga raspela, 1965–66; Franjo Salghetti-Drioli, 2003) te srednjovjekovnom graditeljstvu i urbanizmu (Građevni i umjetnički spomenici srednjega vijeka na zadarskim otocima, 1974; Katedrala sv. Stošije, Zadar, 1985; Spomenici romaničke i gotičke arhitekture u benkovačkom kraju, 1987; Crkva Sv. Spasa na vrelu Cetine, 1995; Romaničke jednobrodne crkve sa zvonicima na pročelju u našim priobalnim krajevima, 1996). Bavio se arhivskim i arheološkim istraživanjima u Zadru i okolici. Organizirao je nekoliko tematskih izložaba u Zadru; koautor je izložbe Sjaj zadarskih riznica (Zagreb 1990). Dobio je Državnu nagradu za životno djelo (1996).

Citiranje:
Petricioli, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47934>.