TRAŽI DALJE:
STRUKE:

autotipija

autotipija (auto- + -tipija), fotomehanički postupak grafičke pripreme kojim se izrađuju tiskovne forme za reprodukciju višetonskih originala (najčešće fotografija) u tehnikama visokog, dubokog i plošnog tiska. Original se reprofotografski snima preko rasterske mrežice, pa se slika iz višetonske transformira u jednotonsku, pri čemu se razlaže na mnogo jednotonskih, tzv. rasterskih elemenata. Njihov je raspored pravilan, ali oblikom i veličinom stvaraju optički dojam višetonske slike. Tako dobiveni rasterirani reprofotografski predložak kopirnim se postupkom prenosi na fotoosjetljivi sloj na metalnoj ploči na kojoj se potom različitim postupcima, već prema tehnici tiska, izrađuju tiskovni elementi i slobodne površine. Ako se radi o višebojnom originalu, nužno je pripremiti rasterske predloške svih četiriju temeljnih boja. Danas se rasterski elementi mogu generirati elektronički s pomoću tzv. RIP-uređaja (Raster Image Processor) pa se superponiraju na usnimljenu i obrađenu sliku pri upućivanju u izlaznu jedinicu (osvjetljivač).

Citiranje:
autotipija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4781>.