TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pervan, Slavko

Pervan, Slavko, hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog (Jajce, BiH, 23. VII. 1936). Školovao se u Osijeku (kod slovenskoga koreografa i pedagoga Štefana Suhog), gdje je 1951. i angažiran. Od 1953. djelovao u Sarajevu, radio s Franjom Horvatom, a 1957–61. bio član zagrebačkoga Baleta. Usavršavao se u Moskvi i New Yorku. Plesao je u bijelim baletima, Romeu i Juliji, Don Quijoteu, Ohridskoj legendi i dr. Osobito se istaknuo koreografijama: Hasanaginica i Satana (Vojin Komadina), Grozdanin kikot (Dane Škerl), Edip (S. Bombardelli), Adam i Eva (Z. Hristić), Petar Pan (B. Bjelinski), Riki (I. Kuljerić), Amerikanac u Parizu (G. Gershwin), Folk simfonija (B. Ulrich) i dr. Za vrijeme opsade Sarajeva režirao je i koreografirao prilagođen i aktualiziran projekt Kosa – anno Domini 1992. (Galt MacDermot), verziju poznatoga broadwayskoga mjuzikla. Koreografirao je u Splitu (B. Papandopulo, Teuta, 1993; J. Strauss, Bečke ljubavi, 1994) i u Rijeci (Cesare Pugni, Esmeralda, 2002; E. Grieg, Peer Gynt, 2003). Pedagoškim radom bavio se u Sarajevu, Novom Sadu, Splitu i Rijeci.

Citiranje:
Pervan, Slavko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47780>.