TRAŽI DALJE:
STRUKE:

parametar

parametar (franc. paramètre, od para- + -metar), matematički pojam s više značenja. (1) Varijabilna veličina čijim je posebnim značenjem određen konkretni element nekoga skupa. U tom smislu parametar se pojavljuje npr. u jednadžbi F (x, y; a1, a2, … ak) = 0 neke porodice ravninskih krivulja, gdje su ai parametri te porodice. Za određenu vrijednost parametara ai dobiva se određena krivulja te porodice. Jednadžba (x – a)² + (y – ;b)² = r², s tri parametra a, b i r, predstavlja skup svih kružnica ravnine. Za svaku su od tih kružnica parametri a, b i r stalni, a mijenjaju se pri prijelazu od jedne kružnice na drugu. (2) Koordinata npr. na krivulji ili plohi. Zbog toga su npr. x = f (u, v), y = g (u, v), z = h (u, v) parametarske jednadžbe plohe, a u i v su parametri (ili koordinate) na toj plohi. (3) Duljina tetive konike okomite na njezinu os u žarištu. (4) Veličina u matematičkome opisu nekoga geometrijskoga objekta ili fizikalnoga zakona koja je u nekom posebnom slučaju stalna, ali za različite slučajeve poprima različite vrijednosti. Na primjer, u jednadžbi pravca y = kx + l veličine k i l su parametri stalni za neki određeni pravac, a različiti za različite pravce.

Citiranje:
parametar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46627>.