Palma, Jacopo, ml.

ilustracija
PALMA, Jacopo ml., Venera i Kupido

Palma [pa'~], Jacopo, ml. (pravo ime Jacopo Negretti, zvan Palma il Giovane, Palma ml.), talijanski slikar (Venecija, 1544Venecija, 1628). Pranećak Palme starijega. Glavni predstavnik mletačkoga manirizma. Nastojao je spojiti istančani mletački kolorizam Tiziana i Tintoretta s vjernim crtežom rimskih majstorâ, osobito Michelangela. Izvanredno produktivan eklektik, radio je slike mitološke i biblijske tematike, te velike povijesne kompozicije za duždevu palaču (1578–1604). Spominje se kao vrstan bakropisac (sačuvano 27 listova), izradio je kartone za mozaike bazilike sv. Marka u Veneciji. Veći broj njegovih slika, od kojih se neke ubrajaju u njegova najbolja djela, nalaze se u crkvama u Zadru, Šibeniku, Trogiru, Splitu, Hvaru i Omišu.

Citiranje:
Palma, Jacopo, ml.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46301>.