Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria

Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria [a't:i e memɔ:'rie del:a sočeta' istria:'na di arkeolo62721i'a e stɔ:'ria pa:'tria], godišnjak udruge Società istriana di archeologia e storia patria. Prvi broj tiskan je 1884. u Poreču, a sljedeći se tiskaju u Puli, Trstu i Veneciji. Nakon objavljivanja 1. sveska 1885. neprekidno izlazi sve do 30. sveska 1914., a 1903. kao posebno izdanje izišao je i indeks dotadašnjih godišta. Prvi svjetski rat prekinuo je izlaženje, a sljedeći niz od 1919., tj. od 31. sveska, prekida se 1940. God. 1949. započinje izlaženje nove serije sa sveskom broj 1 (53). Časopis izlazi i danas, a u njemu se objavljuju članci s raznovrsnom tematikom iz humanističkih znanosti, ponajprije povezanom s prostorom koji je nekad obuhvaćao dio Desete italske regije (Venetia et Histria, Istra, Tršćansko primorje do Akvileje i Grada). Autori se bave arheologijom i poviješću u najširem smislu te riječi te političkim i društvenim životom. Urednici su redom bili predsjednici Društva.

Citiranje:
Atti e memorie della societtà istriana di archeologia e storia patria. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4528>.