STRUKE:

operacijski sustav

operacijski sustav, skup osnovnih programskih sastavnica koje služe kao potpora raznovrsnim primjenskim programima te omogućuju provedbu radnih operacija na računalu. Automatski obavlja mnoge, korisniku nevažne detalje izvođenja neke operacije, čime znatno olakšava uporabu računala. Važan zadatak operacijskoga sustava, a koji također nije uvijek izravno vidljiv korisniku, organizacija je djelotvornog iskorištavanja svih dijelova računala. Naime, unutar računala obično se usporedno odvija više poslova, pa operacijski sustav mora podržati takav višezadaćni ili višeprogramski rad. Pritom sva nužna sredstva dodjeljuje jednim programima, ili ih oduzima od drugih, tako da budu što je moguće bolje iskorištena. Pojedine operacije operacijskoga sustava može pokrenuti korisnik kroz korisničko sučelje. Obično su to operacije vezane uz datoteke, npr. pretraživanje kazala datoteka, premještanje datoteka, njihovo kopiranje i sl. Jedna je od važnih operacija i pokretanje programa pohranjenog u datoteci. Uz svaki operacijski sustav dolaze i mnogi uslužni programi kao što su oni za podešavanje svojstava računala ili izgleda sučelja, prilagodbu ulazno-izlaznih naprava, komuniciranje u mreži, slanje i primanje poruka. Operacije, odn. funkcije koje su unaprijed pripremljene kao gotove programske sastavnice operacijskoga sustava, ujedno se koriste i kao dijelovi primjenskih programa pri njihovoj izgradnji. Popis takvih funkcija naziva se sučeljem primjenskih programa. Pri razvoju operacijskoga sustava uzima se u obzir interesna skupina korisnika koji će se njime koristiti. Obični korisnici računala, koji žele koristiti računalo samo kao pomagalo u svakidašnjem radu, ne moraju mnogo znati o računalu, ni o njegovu operacijskome sustavu, nego samo moraju moći pokrenuti svoje primjenske programe i svladati njihovu uporabu. Napredni korisnici računala, koji žele svoje primjenske programe izvoditi što djelotvornije, moraju detaljnije poznavati svojstva računalne opreme, pa prema tome i svojstva i mogućnosti operacijskoga sustava. Programeri koji pripremaju nove primjenske programe, kako bi njima mogli djelotvorno iskoristiti računalni sustav, moraju dobro poznavati sve mogućnosti operacijskoga sustava, posebice skupa operacija koje nudi sučelje. U prethodnim je razdobljima svaki proizvođač računala nudio svoj vlastiti operacijski sustav, što se tijekom vremena pokazalo vrlo nepraktičnim. Danas su, posebice za osobna računala, najraširenije različite inačice operacijskoga sustava Windows (engl. Prozori) tvrtke Microsoft, koji je naslijedio sustav MS-DOS iste tvrtke. Drugu raširenu porodicu čine inačice operacijskoga sustava Linux, koji nije u vlasništvu nijedne tvrtke i okosnica je tzv. otvorenih programskih rješenja koja se mogu dobavljati besplatno; prethodnik je toga sustava Unix.

Citiranje:
operacijski sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45234>.